Hvad er kroniske smerter?

Smerte kan ikke måles direkte, da oplevelse af smerter er personlige. Smerte er en normal oplevelse og et signal fra vores nervesystem, der reagerer for at kroppen undgår skadelige virkninger. Som når man brænder sig på kogende vand eller fryser når kulden rammer kroppen, altså når kroppen bliver truet eller beskadiget. 

Når smerterne er vedvarende og bliver kroniske kan de karakteriseres følgende:

  • Længere end 3 måneder (nogle siger 6 måneder) 
  • Neuropatiske smerter (smerte i ar, Fantomsmerter, m.m.) 
  • Smerten er behandlet, men forsætter
  • Psykiske smerter

Smerter kan ikke måles direkte, da oplevelsen varierer fra person til person. Beskrivelsen af smerten kan være med til, at sundhedsfaglige kan hjælpe med en mulig behandling. Den sundhedsfaglige kan være interesseret i at vide, hvordan ens smerter er, hvor smerterne er og hvilke forværringer der har været eller er. 

Smerterne kan karakteriseres følgende:

  • Stikkende
  • Svigende
  • Brændende
  • Dunkende
  • Føles som glasskår
  • Pressende

Ved kroniske smerter skal man i større grad tage hensyn til psykiske og sociale tiltag i hverdagen. Kroniske smerter medfører ofte påvirkning af ens psyke. Psykiske kan have senfølger som søvnforstyrrelser, sorg, hukommelsesproblemer, angstanfald, depression, stress og vrede. Alt sammen faktorer i for at mindste livsglæden og derved mindsker ens livskvaliteten. 

Kroniske smerter er ikke farlige, men kan være hverdags hæmmende og ubehagelige. De fleste smerter behandles med komplekse kroniske non-manligne smerter, de vil sige ud fra sociale og psykologiske faktorer. 

Spørgsmål som Hvad er kroniske smerter? – Hvordan leve med kroniske smerter? – Hvad betyder kroniske ikke maligne smerter? er tit de spørgsmål vi søger, når livet rammer en krise. Derfor en kort intro til ”hvad” kroniske smerter er.  

Du kan læse meget mere om kronisk smerter på Sundhed.dk