SYGDOM OG JOB

 “Redskaber til håndtering af job og sygdom for dine klienter, ansatte og til dig som er syg.  

Dette er til dig der har ansatte, klienter eller borger

Kurset er for faglært eller ufaglært, som er i gang med enten et jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller er i gang med en proces om fastholdelse på arbejdsmarked, hvad enten det er gennem fleksjob eller et konstruktivt samspil.

-og DIG der er kronisk syg!

Skal du vender tilbage til arbejdet efter en længere varende sygdoms periode eller en ny diagnose i livet, så kan kurset her give dig redskaber til bedre håndtering af kollegaer, arbejdsgiver og opgave fordeling. 

Beskrivelse:
Gennem dette kursus gives der anvendelsesmetoder til at håndtere forskellige reaktioner og viden om adfærdsmønstre som kan følge med en kronisk diagnose, særlige behov eller handicap. 

Borgeren kan nemmere og mere selvsikkert forberede sin nye jobmulighed, praktik eller fleksjob. På kurset kan der forventningsafstemning fra første dag på arbejdspladsen, da der vil blive givet redskaber til at planlægge opgaver, rammerne for opgaveudførelse og det at indgå i et arbejdsfællesskab i ens nye job normale. 

 

lyserødblomst

Hvorfor anderledes!

Der findes utallige pjecer og foldere med vejledning, om hvordan man kan leve med en sygdom. 

Effekten af at høre om kronisk sygdom fra en der selv er syg, giver større gennemslagskraft og forståelse for det frustrerende element, ikke at blive forstået af sin arbejdsplads. 

Angsten for at skulle ud på arbejdsmarked igen på nye præmisser kan være svær at forstå skrevet – det skal tales ud højt. 

Gør fastholdelse på arbejdsmarked nemmere.

MÅL:
Der er brug for vidensdeling, redskaber af høj kvalitet, information og stor anvendelighed. DIsse skaber rammerne for at styrke selvværd og livsglæde på arbejdspladsen. 

Webinaret er udviklet til kronisk syge og handikappede, for at klæde dem bedst på til at kunne gå ud og søge det bedste mulige job, samtidig med at de får redskaberne til at kommunikere deres behov og kompetencer. 

Webinaret er skabt omkring de 20 års erfaringer jeg har fra mine foredrag. Samt gennem mit konsulentarbejde af tværfaglig samarbejde af kommuner, hospitaler og praktiserende læge med kronisk syge og mit eget personlige forløb, for at sikre kurset yder den bedste støtte. På den måde kan vi opbygge fællesskab og tilknytning, og fremhæve det positive ved situation som kronisk syg på arbejdsmarked.

Hovedpunkter i kurset:

 • Din egen rolle i et sygdomsforløb
 • Ensomhed
 • Den positive indstilling
 • Håndtering af jobbet med kronisk sygdom eller kroniske smerter. 

Modul 1 

Modul 2 

Modul 3

Modul 4 

Motivation-inspirationen

 • Intro
 • Arbejder du for at leve, eller lever du for at arbejde
 • Arbejde vs Energi 

Slip, byg og accept

 • Forstå dit liv 
 • Egen rolle 
 • CV og profil optimering

Accept af dit nye job-normale

 • Den skjulte force 
 • Dialog og tilknytning 
 • Passe på sig selv i forløbet

På job med kroniske smerter

 • Piktogram – et visuelt redskab 
 • Parkerings guide  til lovgivning
 • Vurdering af kurset 

Status:

Deltageren kan efter endt webinar forventningsafstemme med en arbejdsgiver fra første dag på arbejdspladsen. Deltageren får redskaberne til at kunne planlægge deres egne opgaver og rammerne for udførelsen, samt indgå  i et arbejdsfællesskab på deres egne præmisser. 

Deltageren vil kunne anvende de metoder fra kurset af, til at håndtere forskellige reaktioner ud fra deres nye viden om adfærdsmønstre, i livet med en kronisk sygdom, særlige behov eller handicap.

 

 

”Lisbeth Oxholm Snede er en foredragsholder der gør en forskel. Med sin viden og dedikation der efterlader publikum med fornyet indsigt og masse af vitalitet. Som foredragsholder er Lisbeth både nærværende og inspirerende, og med mere end 20 års erfaring er hun så afgjort i særklasse".
Defactum, Kvalitet & Kontrol, Aarhus
“Lisbeth er en meget spændende kvinde, men desværre med mange års erfaring med leddegigt på egen krop".
Heidi, Horsens
“Lisbeth har en omsorgsfuld og professionisme til at finde de løsninger som jeg kunne bruge i mit nye normale".
Lea, Fleksjobber