DET NYE POSITIVE JOB NORMALE

“Får kendskab til redskaber til, at gøre livet med en kronisk sygdom 

 til fastholdelse på arbejdsmarked nemmere.

Gør fastholdelse på arbejdsmarked nemmere.

Dette er kurset til borgeren eller klienten, faglært eller ufaglært, som er i gang med enten et jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller er i gang med en proces om fastholdelse på arbejdsmarked, hvad enten det er gennem fleksjob eller et konstruktivt samspil.

Beskrivelse:
Gennem dette kursus gives der anvendelsesmetoder til at håndtere forskellige reaktioner og viden om adfærdsmønstre som kan følge med en kronisk diagnose, særlige behov eller handicap. 

Borgeren kan nemmere og mere selvsikkert forberede sin nye jobmulighed, praktik eller fleksjob. På kurset kan der forventningsafstemning fra første dag på arbejdspladsen, da der vil blive givet redskaber til at planlægge opgaver, rammerne for opgaveudførelse og det at indgå i et arbejdsfællesskab i ens nye job normale. 

 

lyserødblomst

Mål:
Der er brug for vidensdeling, redskaber af høj kvalitet, information og stor anvendelighed. DIsse skaber rammerne for at styrke selvværd og livsglæde på arbejdspladsen. 

Der findes utallige pjecer og foldere med vejledning, om hvordan man kan leve med en sygdom. Effekten af at høre om kronisk sygdom fra en der selv er syg, giver større gennemslagskraft og forståelse for det frustrerende element, ikke at blive forstået af sin arbejdsplads. Der er skrevet mange pjecer og foldere med vejledning, men angsten for at skulle ud på arbejdsmarked igen på nye præmisser kan være svær at forstå skrevet – det skal tales ud højt. Kurset varer 3 dage, men af hensyn til både arbejdspladsen og de udfordringer som kronisk syge ofte oplever, kan disse dage tilrettelægges over en længere periode, f.eks. Hver tirsdag i 3 uger. På den måde kan vi opbygge fællesskab og tilknytning, og fremhæve det positive ved situation som kronisk syg på arbejdsmarked. 

Der kan max være 12 deltagere på et hold af gangen.

Kurset er skabt omkring erfaringer fra mine foredrag, mit konsulentarbejde med kronisk syge og mit personlige forløb for at sikre kurset yder den bedste støtte. 

 • Hovedpunkter i kurset:
 • Din egen rolle i et sygdomsforløb
 • Ensomhed
 • Den positive indstilling

Håndtering af jobbet med kronisk sygdom eller kroniske smerter. 

Modul 1 

Modul 2 

Modul 3

Modul 4 

Modul 5 

Modul 6 

Hvem er vi?

 • Egne rolle 
 • Hvad virker på dig?
 • Livet med en kronisk sygdom eller handicap

Hvad virker?
WORKSHOP

 • Fortæl om hvad der virker for én selv
 • Hvordan forbedrer du dig til din sygdom
 • Hvordan navigerer du bedst i sundhedsvæsnet og det offentlige?

Accept af dit nye job-normale

 • Det skjulte guld
 • Få det bedste ud af det dårligste
 • Passe på sig selv i forløbet

Generel sundhed
WORKSHOP

 • Bevæg dig
 • Positiv indstilling
 • Hvad er godt for mig?

På job med kroniske smerter

 • Viden
 • Smerteskala
 • Kommunikation
 • Stress
 • Håndtering af kollegaer,   smerter m.m

Man kan hvad man vil!

 • Hjælpemiddel på jobbet
 • Specielle hensyn
 • Vurdering af kurset
 • Hvad fik jeg med herfra?

Efter kurset vil der være givet redskaber der gør livet med en kronisk sygdom, eller handicap, der gør det mere håndgribeligt at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarked, og dermed redskaber til forebyggelse af følelser som f.eks. At være ekskluderet i samfundet grundet sygdom.

Status:
Deltageren kan efter endt kursusperiode, forbedre og forventningsafstemme fra første dag på arbejdspladsen. Da deltageren får redskabet til at planlægge opgaver, og rammerne for udførelsen, samt indgå  i et arbejdsfællesskab. 

Deltageren vil kunne anvende de metoder fra kurset af, til at håndtere forskellige reaktioner ud fra deres nye viden om adfærdsmønstre, i livet med en kronisk sygdom, særlige behov eller handicap. 

Varighed:
Uge 1Mandag og  Tirsdag kl. 10-13 (incl. pause)
Uge 2Onsdag og Torsdag kl. 10 – 13 (incl.pause)
Uge 3Mandag og Tirsdag kl. 10 – 13 (incl. pause)

Pris:

Pris når kurset holdes hos jer:
6 dags kurser koster 22.000 DKK.
3 dags kurser koster  20.500 DKK.

Pris når kurset holdes i lejet kursus lokaler:

6 dags kurser koster 28.000 DKK.
3 dags kurser koster 25.000 DKK.
Prisen inkluderer lokaler, frokost, te/kaffe, materialer, mapper mv.

Nogle kurser koster mere, da der indgår leje af lokaler. Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men jeg kan sørge for mapper og deltager materialet for 1.500 DKK. pr. Kursus og projektor og pc for 550 DKK. pr. kursus.

Ved aftenkurser og kurser, hvor undertegnede overnatter ude, kommer ophold og forplejning. Kurser udenfor Silkeborg tillægges transport efter statens alm. takster.

Alle ovenstående priser er ekskl. moms!

”Lisbeth Oxholm Snede er en foredragsholder der gør en forskel. Med sin viden og dedikation der efterlader publikum med fornyet indsigt og masse af vitalitet. Som foredragsholder er Lisbeth både nærværende og inspirerende, og med mere end 20 års erfaring er hun så afgjort i særklasse".
Defactum, Kvalitet & Kontrol, Aarhus
“Lisbeth er en meget spændende kvinde, men desværre med mange års erfaring med leddegigt på egen krop".
Heidi, Horsens
“Lisbeth har en omsorgsfuld og professionisme til at finde de løsninger som jeg kunne bruge i mit nye normale".
Lea, Fleksjobber